Over ons

OVER ONS

WIE ZIJN WE

YOU(TH) SHOULD PLAY

BIZON behoort tot het landelijk georganiseerd jeugdwerk, maar neemt daar een zeer specifieke positie in. We willen deze positie verder versterken door enerzijds een specifiek kampenaanbod voor kinderen en jongeren aan te bieden en anderzijds in te zetten op kwalitatieve vorming voor onze eigen vrijwilligers en andere jeugdwerkorganisaties.

Allereerst is er de zeer specifieke doelgroep waarvoor BIZON kampen organiseert: kinderen en jongeren die minder kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren en die doorverwezen worden door diensten uit de jeugdhulpverlening, door andere welzijnsvoorzieningen of andere brugfiguren. Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, die door hun specifieke noden zeer vaak uit de boot van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen vallen, kunnen bij ons op een positieve manier deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. De structuur van de organisatie en de pedagogische aanpak door de vrijwilligers zijn hier specifiek op afgestemd. Vanuit de jongeren en samen met de vrijwilligers wordt de werking van BIZON constant geactualiseerd.

Daarnaast is BIZON een vrijwilligersorganisatie. Anders dan bij heel wat collega-organisaties zijn het de vrijwilligers die de organisatie vorm geven. Zij krijgen daarvoor ondersteuning van de pedagogische en administratieve medewerkers. Dat betekent dat vrijwilligers vaak een groot engagement opnemen en tegelijk ondersteund worden om in dit engagement en de daaraan verbonden taken te groeien. Het geeft onze organisatie een unieke dynamiek die zichtbaar is in de georganiseerde activiteiten voor kinderen en jongeren, ontmoetingsactiviteiten voor vrijwilligers en diverse vormingen voor mensen zowel binnen als buiten de organisatie.

Dankzij deze combinatie neemt BIZON een unieke plaats in het jeugdwerklandschap in. Dat wordt vaak bevestigd door ouders, diensten en brugfiguren die kinderen en jongeren inschrijven. Zij vertellen ons dat we dé organisatie zijn waar hun kinderen en jongeren nog terecht kunnen voor een kamp of activiteit en geven aan dat dit te danken is aan het enthousiasme van vrijwilligers en de goed uitgewerkte pedagogische aanpak ten opzichte van jongeren. BIZON wil haar expertise en kennis over deze manier van werken en aanpak dan ook op een professionele manier overbrengen naar andere jeugdwerkorganisaties.

GESCHIEDENIS

VOORSTELLING

MISSIE

BIZON is een jeugdorganisatie, gedragen en gestuurd door vrijwilligers, die als doel heeft vakantie-activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar uit Vlaanderen en Brussel in een maatschappelijk kwetsbare situatie. BIZON heeft als ambitie deze kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden om zich te ontspannen en het sociaal isolement waarin ze kunnen terechtkomen te verminderen. 

VISIE

BIZON steunt op haar vrijwilligers bij het organiseren van vrije tijd in de vorm van kampen. Het is dan ook deze vrijwilligersgroep die de diversiteit en de grootte van het aanbod naar de kinderen en jongeren toe bepaalt. Geen vrijwilligers betekent geen kamp. BIZON zet daarom sterk in op een beleid waarbij elke vrijwilliger naar eigen vermogen een engagement opneemt. BIZON wil elke vrijwilliger hierin optimaal ondersteunen om zo mee te werken aan de realisatie van haar missie. BIZON brengt een positief en respectvol verhaal over haar doelgroep om zo bruggen te bouwen en taboes te doorbreken. BIZON zorgt daarom voor kennisopbouw en deelt haar expertise met andere jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Brussel.

VRIJWILLIGERS

BIZON dankt het uitgebreide kampenaanbod aan de talrijke vrijwilligers die ieder jaar opnieuw het beste van zichzelf geven.

EEN DAG OP KAMP,
DAT IS BIZONDER