FAQ

FAQ

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

Alles wat je moet weten over deze campagne. Heb je een vraag waarop je geen antwoord vindt? Contacteer ons!

ALGEMENE VRAGEN

WAT IS BIZON?

BIZON is een jeugdorganisatie, gedragen en gestuurd door vrijwilligers, die als doel heeft om vakantieactiviteiten te organiseren voor kinderen en jongeren van 7 tot 21 jaar in een maatschappelijk kwetsbare situatie uit Vlaanderen en Brussel. BIZON heeft als ambitie het sociaal isolement waarin deze kinderen en jongeren kunnen terechtkomen te verminderen en hen de mogelijkheid te bieden om zich te ontspannen.

 

BIZON brengt een positief en respectvol verhaal over haar doelgroep om zo bruggen te bouwen en taboes te doorbreken. BIZON zorgt daarom voor kennisopbouw en deelt haar expertise met andere jeugdwerkorganisaties in Vlaanderen en Brussel.

 

BIZON steunt op haar vrijwilligers bij het organiseren van vrije tijd in de vorm van kampen. Het is dan ook deze vrijwilligersgroep die de diversiteit en de grootte van het aanbod naar de kinderen en jongeren toe bepaalt. Geen vrijwilligers betekent geen kamp. BIZON zet daarom sterk in op een beleid waarbij elke vrijwilliger naar eigen vermogen een engagement opneemt. BIZON wil elke vrijwilliger hierin optimaal ondersteunen om zo mee te werken aan de realisatie van haar missie.

WAT IS DE DOELGROEP VAN DE KINDEREN EN JONGEREN DIE DEELNEMEN AAN DE KAMPEN?

Kinderen en jongeren die minder kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren en die doorverwezen worden door diensten uit de jeugdhulpverlening, door andere welzijnsvoorzieningen of andere brugfiguren. Kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, die door hun specifieke noden zeer vaak uit de boot van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen vallen, kunnen bij ons op een positieve manierdeelnemen aan het vrijetijdsaanbod.

 

Concreet gaat dit onder andere over kinderen en jongeren in armoede, vanuit de bijzondere jeugdhulp, vanuit pleegzorg en nieuwkomer in België.

HOE FINANCIERT BIZON HAAR KAMPEN?

We willen dat alle kinderen en jongeren kunnen spelen en mogelijkheden krijgen om zich te ontspannen. Sommige kinderen en jongeren hebben daar om verschillende redenen minder kansen toe. De kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie die met ons op kamp gaan, betalen een stuk minder dan de werkelijke kost voor een kamp.

Om geld in het laatje te brengen, organiseren wij jaarlijks een benefiet, krijgen wij van de overheid subsidies, en ontvangen we giften van particulieren en organisaties.

HOE WORDT HET INSCHRIJVINGSGELD DAT KINDEREN EN JONGEREN BETALEN BEPAALD?

Een kamp kost gemiddeld €340 per deelnemer (directe kosten zoals accommodatie, voeding, activiteiten). Per dag en per deelnemer betekent dit €40. Een deelnemer betaalt normaal gezien €18 inschrijvingsgeld per dag.

 

Voor sommige deelnemers is dit bedrag te hoog. Daarom werken we met een kortingstarief. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden kan de totale kostprijs dalen tot €25 voor een volledig binnenlands kamp. Voor buitenlandse kampen is het minimumtarief €75 voor het hele kamp. Ongeveer 50% van de BIZONdeelnemers vraagt korting aan.

 

Gemiddeld werd er €12 per dag per deelnemer aan inschrijvingsgeld betaald.

OVER DEZE CAMPAGNE

WAAROM WORDT ER EXTRA GELD OPGEHAALD MET DEZE CAMPAGNE?

Het zijn bizarre tijden. Door de snelle verspreiding van het coronavirus valt het maatschappelijke leven zo goed als stil. Cafés en winkels zijn dicht, lessen in scholen worden opgeschort, en ook in de jeugdzorg staat de begeleiding en hulpverlening noodgedwongen op een laag pitje, met alle gevolgen van dien. De paasvakantie staat voor de deur, maar veel genieten kunnen kinderen en jongeren niet. Alle mogelijkheden om samen te komen, zijn verboden. Alle sport- en jeugdkampen werden geannuleerd.

 

Voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties komt dit nog harder aan, en is deze periode des te moeilijker. Wij blijven met BIZON echter positief en hopen van harte dat alle kampen deze zomer kunnen doorgaan en iedereen op kamp kan blijven gaan. Wij willen deze kinderen en jongeren die het financieel moeilijker hebben en door deze coronacrisis extra getroffen worden, helpen. Opdat ze deze zomer zeker op hun favoriete kamp kunnen meegaan, startte BIZON een crowdfunding campagne op waarbij je hen een dag op kamp kan schenken!

WANNEER EINDIGT DEZE CAMPAGNE?

Deze campagne loopt tot en met 31 december 2021.

WAAROM ZIJN ER 555 DAGEN OP KAMP NODIG?

Jaarlijks wordt het vakantieaanbod bijgeschaafd en vernieuwd. Zo blijven de kampen bij de leefwereld van onze deelnemers aansluiten. BIZON kijkt ernaar uit om in 2021 nog 12 kampen in goede banen te leiden.

 

We organiseren 7 kamphuiskampen, waarbij elk kamp heeft zijn eigen thema, invulling en doelgroep. Sommige van deze kampen bieden extra ondersteuning voor nieuwe vrijwilligers. Daarnaast trekken 3 kampen naar een weide in de Ardennen. We bieden ook een rondtrekkende vakantie aan waarbij we de buurlanden van België met alle mogelijke transportmiddelen doorkruisen. Om in te spelen op de noden van de maatschappij gaan we ook in 2021 terug met minderjarige anderstalige nieuwkomers op vakantie in de Vlaamse Ardennen.

 

Afhankelijk van het kampconcept en de leeftijdsgroep heeft een kamp een bepaalde lengte (aantal kampdagen) en groepsgrootte (aantal deelnemers). De lengte van de kampen gaat van 5 tot 9 kampdagen en de groepsgrootte gaat van 6 tot 33 deelnemers. Voorbeeld: Themakamp Dalhem heeft 8 kampdagen voor 33 deelnemers = 264 kampdagen. Door deze kampdagen van alle kampen op te tellen komen we aan 2202 kampdagen in totaal. In 2021 kunnen nog 278 kinderen en jongeren met BIZON op kamp. Graag zouden we hen dit jaar, met uw hulp, 2 kampdagen cadeau geven.

WAT GEBEURT ER ALS DE CAMPAGNE MAAR EEN DEEL VAN HET BEDRAG KAN OPHALEN?

Het geld wordt eerlijk verdeeld over alle ingeschreven jongeren door het af te trekken van het normale inschrijfbedrag.

 

Het normale inschrijfbedrag hangt af van het aantal kampdagen en eventueel een kortingstarief. Afhankelijk van de financiële mogelijkheden kan de normale kostprijs dalen tot €25 voor een volledig binnenlands kamp en €75 euro voor een volledig buitenlands kamp. Dit wordt zoals gebruikelijk berekend. Ongeveer 50% van de BIZONdeelnemers vraagt korting aan.

 

Het bedrag met deze campagne opgehaald wordt eerlijk verdeeld over alle jongeren na het berekenen van het normale inschrijfbedrag. Op deze manier gaat het geld rechtstreeks naar onze jongeren en heeft het geen invloed op de eigen middelen van BIZON.

 

De afrekening volgt in december gebaseerd op de reële aantallen deelnemers deze zomer-, herfst en kerstvakantie. In het geval dat het deel per jongere gelijk of groter is dan het normale inschrijfbedrag, kan de jongere volledig gratis op kamp (uiteraard kan een jongere het “surplus” niet cash ontvangen, maar wordt het verder verdeeld).

WAT ALS DE KAMPEN DEZE ZOMER NIET KUNNEN OF NIET MOGEN DOORGAAN?

We zijn er ons van bewust dat er een waterkans bestaat dat de kampen alsnog niet kunnen plaatsvinden gezien de situatie waarin ons land zich momenteel bevindt. Het is mogelijk dat we onze kampen niet, of in gewijzigde vorm moeten laten doorgaan (bijvoorbeeld op een nieuwe datum, in kleinere groepen, ..).

 

In het geval van annulatie van (fysieke) kampen, word je gecontacteerd om een alternatieve keuze te maken voor jouw gift:

 

  • We mogen jouw gift houden en gebruiken deze om alternatieven voor de kampen in 2021 uit te werken.
  • We mogen jouw gift houden en gebruiken deze om de prijs van de kampen in 2022 te verlagen.
  • We mogen jouw gift houden en gebruiken voor de verschillende activiteiten van BIZON in de toekomst.
  • We mogen jouw gift niet houden en storten deze terug.

 

Wij als organisatie blijven ons alleszins inzetten om de zomer voor deze kinderen en jongeren toch aangenamer te maken, ongeacht de beslissingen van de regering. 

GIFTEN

VANAF WELK BEDRAG EN WANNEER ONTVANG IK EEN FISCAAL ATTEST?

BIZON is door de Federale overheidsdienst Financiën erkend als ‘culturele instelling’ voor de afgifte van fiscale attesten. Als het totale bedrag van jouw giften in kalenderjaar 2020 minstens €40 bedraagt, zullen wij je in het begin van 2021 een kwijtschrift (fiscaal attest) uitreiken. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van jouw gift. Je moet het niet bij de aangifte voegen, maar wel ter beschikking houden van de administratie. We geven graag mee dat BIZON gebruik maakt van het Belcotax-on-web systeem. Dit maakt het mogelijk dat de gift automatisch in jouw personenbelasting wordt ingevuld, op voorwaarde dat de identificatie van de schenker volledig en correct is.

IK WENS DE ALGEMENE WERKING TE STEUNEN MET EEN GIFT, WAT MOET IK DAARVOOR DOEN?

Elke gift telt voor BIZON. Hoe groot of klein deze ook mag zijn, het maakt voor een kleine organisatie als BIZON steeds een verschil. Alle middelen gaan rechtstreeks naar de kinderen en jongeren, om de kampen nog beter en toffer te maken, door begeleiding te ondersteunen, om een lekkere en gezonde maaltijd te bereiden,…

 

Bij een gift ontvangen we een bedrag zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat. De beste manier is een storting op BE73 9796 2586 8960 met de vermelding ‘Gift’.

 

Tip: je kan ook maandelijks een kleine bijdrage leveren met een doorlopende opdracht.

Meer info via https://www.bizonvzw.be/steun 

MEE OP KAMP

IK WENS GRAAG OP KAMP TE GAAN MET BIZON ALS KIND OF JONGERE. WAT MOET IK HIERVOOR DOEN?

Hiervoor verwijzen we je graag door naar onze website: www.bizonvzw.be. Hier vind je alle informatie over welke kampen we aanbieden en wanneer of waar deze doorgaan. Op deze website kan je je ook inschrijven voor een kamp.

IK WENS GRAAG EEN BIZON KAMP TE ONDERSTEUNEN ALS VRIJWILLIGER. HOE MELD IK ME AAN?

BIZON ontvangt nieuwe vrijwilligers van 16 tot 30 jaar met open armen! We hebben engagementen op maat, voor mensen met veel tijd en mensen met weinig tijd. Alles kan bij BIZON! 

 

Op onze website www.bizonvzw.be vind je veel informatie terug bij het onderdeel ‘vrijwilligers’. Neem daar gerust eens een kijkje. Je vindt daar welke kampen we organiseren en wanneer deze plaatsvinden. Volg je graag extra vorming of behaal je graag een animatorattest? Dat kan ook! Je kan je registreren als vrijwilliger via https://www.bizonvzw.be/user/register