Tweede editie van ‘Schenk een dag op kamp’ levert bijna 4000 euro op!

In 2021 organiseerde BIZON voor het tweede jaar op rij de campagne ‘Schenk een dag op kamp’ naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. Dit was opnieuw een uitzonderlijke actie, met de bedoeling om het inschrijfbedrag voor deelnemers met behulp van crowdfunding zo laag mogelijk te proberen maken.

In totaal werd tijdens deze campagne 3931 EUR opgehaald (39% van het beoogde doel van 555 kampdagen), wat wil zeggen dat we met een totaal van 219 deelnemers (deelnemers daguitstappen niet meegerekend wegens gratis) een bedrag van 17 euro per deelnemer konden terugstorten. Ook deelnemers die reeds korting ontvingen via het bestaande kortingssysteem konden genieten van deze extra tegemoetkoming.

Vierduizend maal dank aan iedereen die (een) dag(en) op kamp schonk aan onze BIZONdere deelnemers, aan alle BIZON-vrijwilligers om onze kampen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren mogelijk te maken, en de leden van Werkgroep Fondsen, de Raad van Bestuur en het BIZONsecretariaat die aan dit project meewerkten. 

Wil je nog een bedrag doneren, dan kan dat met een overschrijving op het rekeningnummer van Bizon vzw BE73 9796 2586 8960 met vermelding “Gift“. Voor giften vanaf 40€ ontvang je een fiscaal attest.