Beter een late ja…

Jongeren en jeugdorganisaties wachten nog altijd bang af tot de Nationale Veiliheidsraad licht op groen geeft voor kampen deze zomer. Meer en meer weerklinkt de stem dat de jeugd over het hoofd gezien wordt in deze crisis, maar geleidelijk worden toch initatieven genomen in functie van kinderen en jongeren, en vanuit de Taskforce Zomer horen we nog steeds positieve signalen over de zomerkampen, al zal dat niet op dezelfde manier zijn als andere jaren. Eind mei valt de definitieve beslissing.

Naast het economische wordt er bij de exit-strategie ook stilaan meer gekozen voor het menselijke en het sociale aspect, maar daarbij lijken kwetsbare groepen die het bijzonder moeilijk hebben vaak uit de boot te vallen. Denk maar aan gezinnen die met velen op een klein appartement in de stad samenwonen, en niet de financiële mogelijkheden hebben om een bezoekje te brengen aan de zoo of (terug) naar een sportclub te gaan, laat staan om thuis voor school te kunnen werken. Op die manier raken kinderen die het voor de uitbraak van Covid-19 al moeilijk hadden, alleen maar verder achterop ten opzichte van kansrijke leeftijdsgenoten, zo blijkt uit een grootschalig onderzoek van Uit De Marge, het steunpunt voor jeugdwelzijn. 

Scholen gaan gedeeltelijk terug open, maar wat met de leerlingen die nog steeds thuis moeten blijven? De Vlaamse regering keurde op 30 april alvast een actieplan goed onder de naam ‘Generatie Veerkracht’ om kwetsbare kinderen en jongeren extra te ondersteunen. Vanuit onder meer de Vlaamse Jeugdraad en het kinderrechtencommissariaat weerklonk ook duidelijk de oproep om het kindperspectief centraal te plaatsen bij een volgende versoepeling van de maatregelen. 
Gelukkig worden vanaf maandag terug lokale skateparken en sportterreinen geopend, weliswaar onder toezicht en bepaalde voorwaarden. De nieuwe maatregel geeft de lokale besturen en de (jeugd)verenigingen de kans om jongeren die geen lid zijn van een sportclub ook te laten sporten in publieke ruimte. Vanaf 18 mei kunnen jeugdwerkorganisaties die werken met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwestbare situaties ook opnieuw aan de slag in groepsverband.

Wat de zomerkampen betreft, werken heel wat organisaties uit de jeugdsector achter de schermen samen met virologen en minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in de Taskforce Zomer om te bekijken onder welke omstandigheden de jeugdactiviteiten en de kampen in de zomervakantie op een veilige en gezonde manier kunnen doorgaan. Volgens de Ambrassade zitten deze gesprekken in de laatste rechte lijn en is men erg optimistisch. Op 14 mei bevestigde de minister in Terzake dat de Veiligheidsraad belooft om daar eind mei duidelijkhied over te bieden, en dat het belangrijk is om niet overhaast te werk te gaan: “Beter een late ja dan een vroege neen!”

Aflevering Terzake 14/05: https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/terzake/2020/terzake-d20200514/